Thu mua cây sưa đỏ 4-5 năm năm tuổi, vanh >40cm

Phần cành cây sưa đỏ còn lại

Hiện tại công ty đang cần mua số lượng lớn cây sưa công trình, yêu cầu về cây sưa đỏ: – Cây cao 2.5m mới ra cành – Cây sưa tương đối thẳng – Vòng vanh (chu vi) đo cách gốc 1m >=40cm (cây tầm 4 đến 5 năm tuổi) Giá mua: 1.200.000 – 1.800.000

Xem chi tiết