Thân cây sưa đỏ và sưa trắng

Cấy sưa đỏ và sưa trắng tại công viên Bách Thảo

Speak Your Mind

*