gỗ sưa trăm tỷ

Để một khối lượng gỗ sưa dễ dàng ra khỏi rừng di sản VQG Phong Nha - Kẻ Bàng là có sự tiếp tay của một số cán bộ kiểm lâm

Speak Your Mind

*