Các vấn đề thắc mắc khi trồng cây sưa đỏ

giống cây sưa đỏ chất lượng cao

Một số vần đề thắc mắc của khách hàng khi mua giống cây sưa đỏ – Phân biệt sưa đỏ và sưa trắng? Trả lời: Trong nhiều năm nghiên cứu về cây sưa đỏ thì cây sưa đỏ lá so le, còn cây sưa trắng lá đối xứng. Về cơ bản 2 loại cây này

Xem chi tiết