Cần mua rễ sưa đỏ, gần gốc có vân như hình. ĐK 2–5cm. Liên hệ Minh 0914905905

large_110883_5618a034686b5

Cần mua rễ sưa đỏ, gần gốc có vân như hình. ĐK 2–5cm. Liên hệ Minh 0914905905