Thu mua cây sưa đỏ 4-5 năm năm tuổi, vanh >40cm

Phần cành cây sưa đỏ còn lại

Hiện tại công ty đang cần mua số lượng lớn cây sưa công trình, yêu cầu về cây sưa đỏ: – Cây cao 2.5m mới ra cành – Cây sưa tương đối thẳng – Vòng vanh (chu vi) đo cách gốc 1m >=40cm (cây tầm 4 đến 5 năm tuổi) Giá mua: 1.200.000 – 1.800.000

Xem chi tiết

Thu mua cây sưa trên 10 năm tuổi hay vanh > 60

mua gỗ sưa 10 năm tuổi, bán gỗ sưa to

TẠM THỜI CHỈ MUA CÂY SƯA Ở HÀ NỘI Chúng tôi đang cần mua số lượng lớn cây sưa đỏ Gỗ sưa có độ tuổi 9, 10 năm tuổi hoặc cây có vanh đo cách gốc 1m từ 60 cm trở lên. Yêu cầu: Cây vanh ( vòng chu vi) > 70cm Chỉ mua gỗ

Xem chi tiết