Lá sưa, hoa sưa, quả và hạt cây sưa đỏ

Lá và quả sưa đỏ

Cây sưa đỏ là một loài cây trồng có giá trị cao nhất hiện nay, cây sưa đỏ có lá đối xứng, quả trùm và hạt đốt có mùi thối. Caysua.org xin cung cấp cho bạn đọc hình ảnh thực tế về lá sưa đỏ, hoa sưa, quả và hạt cây sưa đỏ. Hi vọng

Xem chi tiết