Công văn số 3419/BNN-KL về việc hướng dẫn khai thác, vận chuyển cất giữ gỗ sưa do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

trồng cây sưa đỏ hiệu quả kinh tế cao

Hỏi: Việc vận chuyển cây sưa giống và trồng cây sưa đỏ có phải xin phép cơ quan chức năng không và nếu có thì cơ quan nào có thẩm quyền cấp phép, không xin phép có bị coi là vi phạm pháp luật không? Trả lời: Theo các quy định hiện nay của nhà

Xem chi tiết