Cây sưa trồng trong vườn có được bán không?

mua gỗ sưa 10 năm tuổi, bán gỗ sưa to

Liên quan đến việc chặc cây gỗ sưa bán tại thôn Phụ Chính (xã Hòa Chính, Chương Mỹ): Theo tìm hiểu của phóng viên, việc này bắt đầu từ cuối tháng 7, sau khi CHNCT trong thôn họp bàn, lấy ý kiến của người dân. Khi được sự nhất trí của toàn dân trong thôn

Xem chi tiết