Gieo hạt và chăm sóc cây sưa đỏ

vườn ươm cây sưa đỏ, trồng cây sưa đỏ

Vườn ươm xin giới thiệu tài liệu hướng dẫn gieo hạt và chăm sóc cây sưa đỏ từ đóng bầu, gieo hạt đến trồng và chăm sóc cây. 1. Gieo hạt sưa -          Hạt sưa trước khi gieo phải được bóc sạch vỏ, gieo cả quả hạt sẽ không nảy mầm được. Khi hạt đã

Xem chi tiết