Cây sưa đỏ còn lại của Vĩnh Phúc đang bị đe dọa

cây sưa đỏ vĩnh phúc

Hiện theo 1 thống kê thì Vĩnh Phúc có trên 30 cây sưa đỏ cổ thụ, riêng tại Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc có khoảng 20 cây. Một số cây có  đường kính gốc khoảng 1m, đa số khác có đường kính 60 – 80cm, có tuổi được xác định khoảng 100 năm. Ước lượng giá

Xem chi tiết