Hà Nội công bố có 666 cây sưa đỏ

sửa đỏ tại bảo tàng Hồ Chí Minh Hà Nội

Trước tình trạng sưa tặc lộng hành ngày càng cao, UBND Hà Nội đã chỉ đạo các cơ quan chức năng thống kê số lượng cây sưa đỏ trên toàn thành phố để có các biện pháp bảo vệ. Các đường phố có 458 cây sưa đỏ Các đường phố thuộc quận Hoàn Kiếm và

Xem chi tiết