cần bán vường cây sưa trên 10 năm

caysua

Hiện tại nhà tôi đang có vường sưa khoảng 100 cây trồng cách đây mười hai năm muốn bán cho ai đam mê về gỗ sưa và trồng cây sưa. Cây sưa trồng trên vùng đất quảng ngãi nên cây phát triễn rất tốt và lỏi nhiều. Ai có nhu cầu mua cây sưa lấy

Xem chi tiết