Chiêm ngưỡng bộ ấm chén làm bằng gỗ trắc cực đẹp

ấm chà gỗ huỳnh đàn đỏ

Bộ ấm chén bao gồm: 1 ấm, 1 nắp đậy âm và 6 tách trà. Trong dân gian thường nói nhà mà có phòng khách luôn có một bộ ấm chén bằng gỗ quý, lộc tài đến sum suê, con cháu đầy đủ và miễn mãn. Chất liệu: gỗ trắc, vân rất nổi, gỗ đẹp

Xem chi tiết