Nhờ xem giúp có phải cây sưa không, sưa đỏ hay trắng

Em chưa có một chút kinh nghiệm nào, nhờ các bác kiểm tra giúp. Cảm ơn rất nhiều.

Speak Your Mind

*