lõi gỗ sưa non

Gỗ sưa non 7 năm tuổi đã được vọc vỏ

Speak Your Mind

*