Chiêm ngưỡng di lặc gỗ sưa đỏ

 

Chất liệu gỗ sưa đỏ, liền lạc, vân veo quằn quại – Chun sụn
Kích thước ngang 24cm, cao 11cm, sâu 13cm

Tác giả nghệ nhân Nguyễn Tiến

Chi tiết mua di lặc gỗ sưa:

http://shop.caysua.org

di lạc gỗ sưa đỏ

Di lặc gỗ sưa

tượng di lặc gỗ sưa đỏ

di lặc gỗ sưa đỏ

Đọc thêm các bài viết khác :

  • Cây sưa đỏ : Cung cấp các địa chỉ uy tín khi mua giống cây sưa đỏ , tư vấn kỹ thuật trồng và chăm sóc cây sưa đỏ , hướng dẫn nhận biết phân biệt cây sưa đỏ và cây sưa trắng,…..
  • Hạt sưa đỏ : Các loại hạt cây sưa đỏ, hướng dẫn phương pháp ươm mầm hạt cây sưa đỏ có tỷ lệ nảy mầm cao,địa chỉ cung cấp giống hạt sưa đỏ có tỷ lệ nảy mầm cao …
  • Giá trị của gỗ sưa : Điều gì làm nên con sốt gỗ sưa trên thị trường? trung quốc thu mua nhiều loại gỗ sưa giá cao ngất nhằm mục đích gì ?

Speak Your Mind

*