Cây sưa trắng

Cây sưa trắng còn gọi là cây thân mát, thuộc họ Đậu.

Sưa trắng cho hoa đẹp nên được trồng làm cảnh, bóng mát. Do đặc điểm hoa trắng, có mùi thơm, tán rộng, nên người ta có thể trồng làm cảnh tại các đường phố.

Cây sưa trắng tại đường Phạm Hùng, lá sưa trắng

Cây sưa trắng tại đường Phạm Hùng – Hà Nội

Quả sưa trắng to, là quả đơn, đốt không có mùi thối.

Lá sưa trắng và quả sưa trắng

Lá sưa trắng và quả

Sưa trắng tại công viên Bách Thảo, lá sưa trắng

Sưa trắng tại công viên Bách Thảo

Hình ảnh cây sưa trắng, lá sưa trắng

Hình ảnh cây sưa trắng tại công viên Bách Thảo

Cây sưa trắng và cây sưa đỏ có thể phân biệt qua hình thức bên ngoài, xem thêm: Phân biệt sưa trắng và sưa đỏ

Cây sưa trắng giống

Giống cây sưa trắng, hình ảnh cây sưa trắng

 

 

Speak Your Mind

*