cần bán gỗ huê lâu năm

có ai cần mua gỗ huê  lâu năm không, tôi có một vườn huê trồng đã lâu mà không chăm sóc được nên cây còn hơi nhỏ đó.

có gì thì liên hệ với tôi  tại số điện thoại 0982515215

Speak Your Mind

*