Bán 1.400 cây gỗ sưa 10 năm tuổi ở Cầu Bính

Cần bán 1.400 cây gỗ sưa 10 năm tuổi. Chiều cao thân cây trên 1,7 m.

Đường kính từ 25 đến 65 cm. Địa điểm: Cầu Bính, Hải Phòng. Cơ hội đầu tư cho bạn.

Liên hệ: Chú 7: 0994085234.

 

 

Speak Your Mind

*